กฎการเข้ามาเป็นตัวแทน B’secret 😊
-ต้องสมัครผ่านตัวแทนจำหน่ายที่มีรหัสเท่านั้น
-ผู้สมัครต้องส่งภาพบัตรประชาชนทางไลน์โดยขีดคร่อมกำกับว่า “ใช้ในการสมัครตัวแทนจำหน่ายผลิตภัณฑ์B’secret เท่านั้น”
-ตัวแทนที่สต๊อกตั้งแต่ 20 กล่องขึ้นไปเท่านั้นจึงจะมีสิทธิ์รับตัวแทนในสายงานตนเอง
-เรทราคาขายส่งตัวแทนในสายงานต้องเป็นเรทเดียวกันกับบริษัทเท่านั้น ห้ามเปลี่ยนแปลงเรทใดๆทั้งสิ้น
-ราคาขายปลีกต้องขายราคาเดียวกันคือ 360 บาท ห้ามลดราคา ห้ามปัดเศษ และตัวแทนต้องคิดค่าส่งด้วยทุกครั้ง *ห้ามส่งฟรี (เพื่อเห็นใจตัวแทนในครอบครัวเราที่สต๊อกน้อย ได้ราคาส่งที่สูงกว่า จะอยู่ไม่ไหวถ้าทุกคนแย่งกันส่งฟรี)
-ห้ามจัดโปรโมชั่น ลด แลก แจก แถม เป็นผลิตภัณฑ์ใดๆก็ตามของบริษัท
-ห้ามจัดโปรโมชั่นสะสมจำนวนยอดสั่งซื้อในสายงานเพื่อแลกเป็นเงินหรือของที่มีมูลค่าแปลเป็นเงินได้ เช่นทองคำโดยที่บริษัทไม่อนุญาต
-ห้ามหาสินค้าเองข้ามสายเด็ดขาดเพื่อป้องกันปัญหาที่จะตามมาในอนาคต ในกรณีลูกทีมต้องการสินค้าเพิ่มให้แจ้งแม่ทีมของตนเองไปก่อน เมื่อแม่ทีมไม่มีของ แม่ทีมจะเป็นผู้หาสินค้าให้กับลูกทีมเองเท่านั้น
-การเปิดจองสินค้าแต่ละล็อต แม่ทีมจะเป็นผู้แจ้งลูกทีมว่าทางบริษัทเปิดจองเมื่อไหร่ เก็บมัดจำเมื่อไหร่ กระจายสินค้าล็อตแรกจำนวนเท่าไหร่ ได้ครบหรือไม่ ลูกทีมมีหน้าที่ต้องถามผ่านทางแม่ทีมให้ชัดเจนก่อนการตัดสินใจจองสินค้า
-ห้ามสมัครซ้ำซ้อนข้ามสาย ถ้าบริษัทตรวจเช็คและจับได้จะถูกตัดออกจากการเป็นตัวแทนทันที

**กฎต่างๆที่บริษัทตั้งขึ้นก็เพื่อการอยู่ร่วมกันอย่างยั่งยืน ขอให้ทุกคนปฎิบัติตามกฎอย่างเคร่งครัดด้วยนะคะ

/ทีมผึ้งหมี /Line ID: russameekk