กฎการเข้ามาเป็นตัวแทน Garden me (GDM) หรือเจลน้ำดอกไม้

-ต้องสมัครผ่านตัวแทนจำหน่ายที่มีรหัสเท่านั้น

-ผู้สมัครต้องส่งภาพบัตรประชาชนทางไลน์โดยขีดคร่อมกำกับว่า “ใช้ในการสมัครตัวแทนจำหน่ายผลิตภัณฑ์ Garden me เท่านั้น”

-ตัวแทนที่สต๊อกตั้งแต่ 20 กล่องขึ้นไปเท่านั้นจึงจะมีสิทธิ์รับตัวแทนในสายงานตนเอง

-เรทราคาขายส่งตัวแทนในสายงานต้องเป็นเรทเดียวกันกับบริษัทเท่านั้น ห้ามเปลี่ยนแปลงเรทใดๆทั้งสิ้น

-ราคาขายปลีกต้องขายราคาเดียวกันคือ 390 บาท ห้ามลดราคา ห้ามปัดเศษ และถ้ากรณีลูกค้าสั่ง 1ชิ้น ตัวแทนต้องคิดค่าส่งด้วยทุกครั้ง‼️ (*1ชิ้นห้ามส่งฟรี)(เพื่อเห็นใจตัวแทนในครอบครัวเราที่สต๊อกน้อย ได้ราคาส่งที่สูงกว่า จะอยู่ไม่ไหวถ้าทุกคนแย่งกันส่งฟรี)
**ตั้งแต่ 2ชิ้นขึ้นไป อนุญาตให้ส่งฟรีได้ค่ะ

-ห้ามจัดโปรโมชั่น ลด แลก แจก แถม เป็นผลิตภัณฑ์ใดๆก็ตามของบริษัท

-ห้ามจัดโปรโมชั่นสะสมจำนวนยอดสั่งซื้อในสายงานเพื่อแลกเป็นเงินหรือของที่มีมูลค่าแปลเป็นเงินได้ เช่นทองคำโดยที่บริษัทไม่อนุญาต (นอกจากสะสมยอดตามโปรที่บริษัทจัดให้)

-ห้ามหาสินค้าเองข้ามสายเด็ดขาดเพื่อป้องกันปัญหาที่จะตามมาในอนาคต (เจอของปลอม เจอมิจฉาชีพโกงเงิน) ในกรณีลูกทีมต้องการสินค้าเพิ่มให้แจ้งแม่ทีมของตนเองไปก่อน เมื่อแม่ทีมไม่มีของ แม่ทีมจะเป็นผู้หาสินค้าให้กับลูกทีมเองเท่านั้น

-การเปิดจองสินค้าแต่ละล็อต แม่ทีมจะเป็นผู้แจ้งลูกทีมว่าทางบริษัทเปิดจองเมื่อไหร่ เก็บมัดจำเมื่อไหร่ กระจายสินค้าล็อตแรกจำนวนเท่าไหร่ ได้ครบหรือไม่ *ลูกทีมมีหน้าที่ต้องถามผ่านทางแม่ทีมให้ชัดเจนก่อนการตัดสินใจจองสินค้า เมื่อรับทราบข้อมูลจากแม่ทีมและตัดสินใจจองเข้ามาแล้ว ไม่สามารถยกเลิกได้ทุกกรณี มิฉะนั้นแม่ทีมมีสิทธิ์ยึดเงินมัดจำ

-ห้ามสมัครซ้ำซ้อนข้ามสาย ถ้าบริษัทตรวจเช็คและจับได้จะถูกตัดออกจากการเป็นตัวแทนทันที

**ถ้าพบเห็นว่าตัวแทนท่านใดทำผิดกฎที่เรากำหนดในข้อใดข้อหนึ่ง ทางบริษัทจะทำการตักเตือนเพื่อให้แก้ไข ถ้าพบอีกหนึ่งครั้ง เราจะตัดจากการเป็นตัวแทนและขออนุญาตขึ้นรูปบัตรเพื่อแจ้งตัดออกจากการเป็นตัวแทนหน้าเพจค่ะ
**กฎต่างๆที่บริษัทตั้งขึ้นก็เพื่อการอยู่ร่วมกันอย่างยั่งยืน ขอให้ทุกคนปฎิบัติตามกฎอย่างเคร่งครัดด้วยนะคะ

สอบถามเพิ่มเติม 0949356426 รัศมี/ Line ID: russameekk